What's happening?

แจ็ค รีชเชอร์ ยอดคนสืบระห่ำ: 1x3

เต็มช้อน

การสืบสวนของรีชเชอร์กับฟินลีย์เรื่องการหายตัวไปของสไปวีย์ทำให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับไคลเนอร์ ซีเนียร์ รอสโกได้รู้ข่าวที่น่าสะเทือนใจเกี่ยวกับรีชเชอร์

แจ็ค รีชเชอร์ ยอดคนสืบระห่ำ: 1×3
แจ็ค รีชเชอร์ ยอดคนสืบระห่ำ: 1×3
แจ็ค รีชเชอร์ ยอดคนสืบระห่ำ: 1×3
แจ็ค รีชเชอร์ ยอดคนสืบระห่ำ: 1×3
แจ็ค รีชเชอร์ ยอดคนสืบระห่ำ: 1×3
แจ็ค รีชเชอร์ ยอดคนสืบระห่ำ: 1×3
Feb. 03, 2022