What's happening?

แจ็ค รีชเชอร์ ยอดคนสืบระห่ำ: 1x2

เต้นกันครั้งแรก

เมื่อพบเหยื่อมากขึ้น รีชเชอร์ก็พยายามหาคำตอบ แต่เขาถูกจัดฉาก รอสโกได้รับข้อความที่น่ากลัว

แจ็ค รีชเชอร์ ยอดคนสืบระห่ำ: 1×2
แจ็ค รีชเชอร์ ยอดคนสืบระห่ำ: 1×2
แจ็ค รีชเชอร์ ยอดคนสืบระห่ำ: 1×2
Feb. 03, 2022