What's happening?

แจ็ค รีชเชอร์ ยอดคนสืบระห่ำ: 1x1

ขอต้อนรับสู่มาร์เกรฟ

รีชเชอร์ถูกกล่าวหาอย่างผิดๆ ว่าเขาเป็นฆาตกร ในขณะที่ไปเยือนเมืองเล็กๆ ที่ชื่อมาร์เกรฟ ในรัฐจอร์เจีย

แจ็ค รีชเชอร์ ยอดคนสืบระห่ำ: 1×1
แจ็ค รีชเชอร์ ยอดคนสืบระห่ำ: 1×1
แจ็ค รีชเชอร์ ยอดคนสืบระห่ำ: 1×1
แจ็ค รีชเชอร์ ยอดคนสืบระห่ำ: 1×1
แจ็ค รีชเชอร์ ยอดคนสืบระห่ำ: 1×1
แจ็ค รีชเชอร์ ยอดคนสืบระห่ำ: 1×1
แจ็ค รีชเชอร์ ยอดคนสืบระห่ำ: 1×1
Feb. 03, 2022